פוסטים

כתב על האצבעות good luck
,

קעקוע כתב good luck

קעקוע על האצבעות בידיים אות בכל אצבע המרכיבים את הביטוי "good luck…