קעקועי צלב וסמלי נצרות, צלב הוא הסמל החשוב ביותר לעולם הנוצרים קיימות דוגמאות רבות של קעקועי צלב