קעקוע קטנצי'ק על כף היד, הקעקוע על הצלקת קטנה ביד ומסמל ללקוחה כל כך הרבה.

קעקוע קטן על צד כף היד