קעקוע ציטוט גון לנוןקעקוע ציטוט גון לנון, כתב מעוצב הלקוח מעצב גרפי