הלקוח הגיע לסטודיו עם הדוגמה וביקש לעשות את הקעקוע אחד לאחד, לאחר שעתיים וחצי של עבודה זאת התוצאה.
הלקוח עמד בקעקוע בגבורה