קעקוע נוצה בקצה יש ציפורים
קעקוע נוצה מהקצה יש ציפורים