קעקוע שמסמל ללקוחה את מזל בתולה.
דמות אישה על הצד של השוק ועד הקרסול.
בערך 11 ס"מ
קעקוע של בחורה על צד השוק קעקוע של בחורה על צד השוק