קעקוע כתב ענק על כל השכמות וכתר מעל הכתב

קעקוע כתר עם כתב על השכמות