הבחור ביקש לקעקע את שם החיבה של זוגתו על היד,
בערך גודל 12 ס"מ