קעקוע כתב מתחת לעצם הבריח עם המילה משפחה באנגלית.
בערך 8 סנטימטר.