הלקוח הגיע וביקש את המילה Family  כשהאות הראשונה צבועה באדום, ולהוסיף לכתב נוצה קטנה וגם אותה לצבוע באדום, זאת התוצאה.

קעקוע המילה family אות ראשונה באדום עם נוצה