קעקוע טביעות אצבע זוגי
הלב מורכב מטביעות האצבע של בני הזוג