קעקוע זוגי אם המון משמעות לזוג שביקש את הקעקוע, זהו ציור מקורי שצויר במיוחד עבורם.

קעקוע זוגי להקת ציפורים על העץ ואחת עפה