כתיבת שם של הילד על היד על יד קעקוע ישן.
שם הילד Mark.

השם Mark על הילד