קעקוע העין שרואה הכל  על הזרוע, את הדוגמה הלקוח הביא איתו.

קעקוע העין שרואה הכל