קעקוע הנצחה על פנים האמה, המילה Dad עם דופק ותאריך

קעקוע הנצחה לאבא שנפטר