קעקוע דרקונית על הרגל בקווים בלבד

קעקוע דרקונית בקווי בלבד